Πυροσβεστήρες σκόνης

Φορητός πυροσβεστήρας σκόνης 1 κιλού P1 BETA-L

Φορητός πυροσβεστήρας σκόνης 1 κιλού P1 BETA-L Τύπος: P1 BETA-L Βάρος κατασβε…

Φορητός πυροσβεστήρας σκόνης 2 κιλ

Φορητός πυροσβεστήρας σκόνης 2 κιλ Βάρος κατασβεστικού …

Φορητός πυροσβεστήρας σκόνης 4 κιλ

Φορητός πυροσβεστήρας σκόνης  4 κιλ Βάρος κατασβεστικού …

Φορητός πυροσβεστήρας σκόνης 6 κιλ

Φορητός πυροσβεστήρας σκόνης  6 κιλ Weight of extinguishing agent:  6 κιλ Κατηγορίε…

Φορητός πυροσβεστήρας σκόνης 9 κιλ

Φορητός πυροσβεστήρας σκόνης  9 κιλ Βάρος κατασβεστικού …

Φορητός πυροσβεστήρας σκόνης 12 κιλ

Φορητός πυροσβεστήρας σκόνης 12 κιλ Βάρος κατασβεστικού …

Φορητός πυροσβεστήρας σκόνης 6 κιλ EXTRA

Φορητός πυροσβεστήρας σκόνης 6  κιλ EXTRA Type : P6BETA- Z Βάρος κατασβεστι…