Επικοινωνήστε μαζί μας

BETA corporation s.r.o.
Slavojova 579/9
12 800 Praha 2
Czech republic 
info@betacorporation.eu
+420 721 554 641
+420 723 833 519 
 

BETA corporation
C/O: Chée de Louvain, 470
B- 1030 Bruxelles
Belgium
office@betacorporation.eu
+32 (0) 493 70 94 33

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

BETA corporation s.r.o.,
Slavojova 579/9,
12 800 Praha 2,
Czech republic
Tel.: +420 721 554 641, +420 723 833 519

info@betacorporation.eu

Γράψτε μας