Novinky

CAR VIPER

Automatický hasicí systém do auta. Slouží k ochraně uzavřených prostor motorů osobních a nákladních automobilů, elektrorozvaděčů aj.

 

Výhody:
-
jednoduchá montáž
- nevyžaduje údržbu
- chrání prostor vašeho auta či elektrorozvaděče při požáru

Účinek:
-
uhašení ohně
- ochlazení prostoru (bod varu hasiva -2 °C)
- žádné korozní účinky na kovy, destrukční účinky na plasty ani poškození elektrického zařízení
- nevzniká žádné ohrožení posádky vozidla účinky hasiva (viz. bezpečnostní list)
- po uhašení požáru se  odpaří a v prostoru nezůstanou žádné zbytky hasiva jako například u hasicích přístrojů práškových

Technické parametry:
Váha: 580 g
Váha hasiva: 500g
Materiál hadičky: Polyamid
Rozměry hadičky: délka 210 cm, průměr 18 mm
Přirozený tlak v hadičce při 20 °C: 5 bar
Přirozený tlak v hadičce při 100 °C: 15 bar

Zásady bezpečnosti při montáži a provozování výrobku:

- plyn je schválený pro používání jako hasivo v EU.

- Množství hasiva (500g) při uvolnění do chráněných prostor nepředstavuje pro osoby pohybující se v přímé blízkosti, např. posádku vozidla, žádné nebezpečí. Uvedený plyn je v dané koncentraci naprosto neškodný.

 -  Množství hasiva odpovídá 1m3 chráněného prostoru.

Upozornění:
Při otevření kapoty delší dobu pracujícího motoru (20 minut a více) je tlak v hadičce zvýšený na 10-20 bar. Hadička se nesmí v průběhu 15 minut mechanicky narušit. Tlak kapalného plynu by mohl způsobit zasažení očí a jejich následné poškození. Źádné jiné nebezpečí při transportu, montáži a manipulaci s výrobkem nehrozí. 

Montáž výrobku: 
Hadička se uchytí do chráněného prostoru příchytkami, které jsou součástí balení výrobku. Tvar hadičky při uchycení není předepsaný. Hadičku přichytáváme v závislosti od tvaru chráněného prostoru nebo kapoty do kruhu, spirály apod.

Zásada při montáži  - upozornění:
Při uzavření kapoty motoru se nesmí plastový materiál dotýkat bloku motoru nebo jiných částí, kde je teplota vyšší než 70°C při chodu motoru.


 

Στοιχεία Επικοινωνίας

BETA corporation s.r.o.,
Slavojova 579/9,
12 800 Praha 2,
Czech republic
Tel.: +420 721 554 641, +420 723 833 519

info@betacorporation.eu

Γράψτε μας