Přenosný hasicí přístroj plynový 1 kg

Rating: 21B

Teplotní rozmezí: -20°C až 60°C

S manometrem

Držák součástí

Hasivo SACLON 2 ECO díky svým specifickým vlastnostem neničí bronz, obrazy, oblečení, tapisérie, je vhodný pro hašení elektrických rozvoden, jemné mechaniky, serverů, elektroniky, archivů a míst, kde se nachází větší množství počítačů a nejrůznějšího elektronického vybavení, které by se mohlo poškodit nebo znehodnotit běžnými hasicími prostředky.