Pevná spojka s vnitřním závitem

Kód výrobku          Název výrobku

1028A ................ 25 mm pevná spojka 3/4"

1028B ................ 25 mm pevná spojka 1"

1028C ................ 52 mm pevná spojka 1"

1028D ................ 52 mm pevná spojka 2"

1028E ................ 52 mm pevná spojka 1 1/4"

1028F ................ 52 mm pevná spojka 1 1/2"

1028G ................ 52 mm pevná spojka 2 1/2"

1028H ................ 75 mm pevná spojka 2"

1028I ................. 75 mm pevná spojka 2 1/2"

1028J ................ 75 mm pevná spojka 3"

1028K ............... 90 mm spojka G3

1028L .............. 110 mm pevná spojka 4"

1028M ............. 110 mm pevná spojka 4 1/2"