CAR VIPER - automatický hasicí systém do aut - s manometrem

Hmotnost hasiva: 500g

Materiál hadičky: polyamid

Rozměry hadičky: délka 210 cm, průměr 18mm

Přirozený tlak v hadičce při 20°C: 5 bar

Přirozený tlak v hadičce při 100°C: 15 bar

 

CAR VIPER slouží pro ochranu uzavřených prostor motorů osobních a nákladních automobilů, elektrozvedačů aj.

Výhody:

- jednoduchá montáž

- nevyžaduje údržbu

- chrání prostor vašeho auta či elektrozvedače při požáru

Účinek:

- uhašení ohně

- ochlazení prostoru (bod varu hasiva -2°C)

- žádné korozní účinky na kovy, destrukční účinky na plasty ani poškození elektrického zařízení

- nevzniká žádné ohrožení posádky vozidla účinky hasiva

- po uhašení požáru se odpaří a v prostoru nezůstanou žádné zbytky hasiva, jako například u hasicích přístrojů práškových

Zásady při montáži a provozování výrobku:

- plyn je schválený pro používání jako hasivo v EU

- množství hasiva (500g) při uvolnění do chráněných prostor, nepředstavuje pro osoby pohybující se v přímé blízkosti, žádné nebezpečí (např. pro posádku vozidla). Uvedený plyn je v dané koncentraci plně neškodný

- množství hasiva odpovídá 1 m3 chráněného prostoru

Upozornění:

Při otevření kapoty delší dobu pracujícího motoru, 20min a více,  je tlak v hadičce zvýšený na 10 - 20 bar.                          Hadička se nesmí v průběhu 15min mechanicky narušit. Tlak kapalného plynu by mohl zasáhnout oči a následně je poškodit. Žádné jiné nebezpečí při motáži, transportu ani manipulaci s výrobkem nehrozí.

Montáž výrobku:

Hadička se uchytí do chráněného prostoru příchytkami, které jsou součástí balení výrobku.

Tvar hasičky při uchycení není předepsaný.

Hadičku přichystáme v závislosti od tvaru chráněného prostoru nebo kapoty do kruhu, spirály apod. 

Zásada při montáži - upozornění:

Při uzavření kapoty se nesmí plastový materiál dotýkat bloku motoru nebo jiných částí, kde je teplota vyšší 70°C při chodu motoru.