BUS VIPER - automatický hasicí systém do autobusů 2 kg

Hmotnost hasiva: FE-36, 2 kg

Teplota aktivace: nad 120°C

Detekční hadička: 4 - 6 m

Aktivace po vzniku požáru: 6 - 10 sec

Pracovní tlak v systému: 10 bar (1,0 Mpa)

 

Denně hoří na našich cestách motorová vozidla. Častou příčinou je technický stav motoru a u autobusů velká zatíženost motorového prostoru nečistotami z používání.

Nabízíme Vám účinou ochranu motorového prostoru autobusů za pomoci automatických hasicích systémů s čistým hasivem.

Systém pracuje v automatickém režimu na základě detekce teploty nad 120°C. Prostor motoru se zaplaví hasivem, uhasí požár a poskytne řidiči zvukovo - světelnou informaci o požáru v motorovém prostoru.

Výhody:

- systém pracuje automaticky

- čisté hasivo se samovolně vypaří

- hasivo je v dané koncentraci pro cestující zdravotně nezávadné

- velmi jednoduchá údržba a servis