Automatický hasicí přístroj – SACLON

Hmotnost hasiva: 6 kg

Teplotní rozmezí: 65 až 68°C

 Přístroj slouží k připevnění na strop nebo stěnu místnosti.

Skládá se z láhve s náplní 6kg. Přístroj je včetně manometru a ampule, která měří velmi citlivě teplotu a za krátký čas je schopná zareagovat na rychlý nárůst teploty v místnosti. Od 65 – 68° C dává podnět k automatickému hašení.

Hasivo SACLON 2 ECO díky svým specifickým vlastnostem neničí bronz, obrazy, oblečení, tapisérie, je vhodný pro hašení elektrických rozvoden, jemné mechaniky, serverů, elektroniky, archivů a míst, kde se nachází větší množství počítačů a nejrůznějšího elektronického vybavení, které by se mohlo poškodit nebo znehodnotit běžnými hasícími prostředky.