Automatický hasicí balon – ELIDEFIRE

Třídy požáru: A B C E

 

Rozměry a objem hašení:

- zařízení má specifický tvar: průměr 14,7 cm a hmotnost 1,3 kg

- ochrání prostor o rozloze do 35 m3

 

Protipožární koule je nejjednodušší a nejefektivnější automatické zařízení, kterým můžete snížit riziko vzniku požáru a nebo již vzniklému požáru účinně čelit.

 

Použití:

- je určeno jako primární prostředek hašení požáru při vznícení tvrdých hořlavých látek (třída A), kapalných hořlavých materiálů (třída B), požárů vyvolaných hořlavými plyny (třída C), elektrických zařízení pod napětím 5000 V (třída E).

- zařízení prokázalo vysokou efektivnost při likvidování vznícených ohnisk v obytných prostorech, průmyslových objektech, vojenských objektech, na stavbách, nákladních a osobních dopravních prostředcích, zahradních chatách nebo v lodní dopravě a při vznícení elektrického zařízení pod vysokým napětím

 

Složení a způsob hašení:

- v případě požáru dojde při kontaktu s otevřeným ohněm k samoaktivaci zařízení a zároveň k vzniku protipožárnímu poplachu

- skládá se z pouzdra, které  je vyrobeno z bezpečnostního pěnového plastu a z vnější strany je pokryto zápalnicemi, které při vznícení uvádí do činnosti slabý pyronáboj zabudovaný do horní části vnějšího kulového pouzdra

- při výbuchu se vnější pouzdro rozpadá na drobné zlomky a uvnitř obsažená prášková směs se rozprašuje a vytváří oblak nad ohniskem požáru. Požár se likviduje za několik sekund bez zásahu člověka.

- balení obsahuje 1ks (automatický hasicí prostredek), držák, šroubky s hmoždinkami a návod k použití

 

Výhody:

- zařízení v sobě spojuje vlastnosti ručních hasicích přístrojů a automatických hasicích systémů

- jednoduché použití - stačí hodit do ohně

- aktivní bezpečnost, nepřetržitý dohled

- okamžitě upozorní na vznik požáru

- bezpečnější hašení, používá se v bezpečné vzdálenosti od ohně

- jednoduché použití, manipulaci zvládnou děti i senioři

- nepoškodí zdraví, životní prostředí ani hašené předměty

- žádné náklady navíc, garantovaná použitelnost 5 let